Sponsors
  
  
AMBULANCE
Jak se k nám dostanete?
Napište nám!

Adresa kliniky:

   Klinika dětské hematologie a    onkologie UK 2.LF a FN    Motol
     V úvalu 84
     150 06   Praha 5

   Tel.: +420-22443-6401,-2
   Fax: +420-22443-6420
   E-mail: kdho@lfmotol.cuni.cz

Daruj zivot


    | Aktuality | Klinika | Rodiče a pacienti | Lékaři | Věda a výzkum | Výuka | Jak můžete pomoci | Sponzoři | Kontakty | Odkazy |Klinika dětské hematologie a onkologie (KDHO)
vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Klinika má 91 lůžek nacházejících se na 6 odděleních. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky. Významnou součástí kliniky jsou výzkumné laboratoře, zkoumající etiologii a patogenezi dětské leukémie a nejčastějších solidních nádorů dětského věku. V laboratořích se úspěšně školí postgraduální studenti a vědečtí pracovníci řeší řadu grantových projektů i výzkumných záměrů. Klinika široce využívá velké koncentrace specializovaných pediatrických oborů v dětské nemocnici. Velmi úzce spolupracuje s rodičovským občanským sdružením HAIMA, nadačním fondem Kapka naděje a nadací Národ dětem.

Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice. V rámci magisterského studia lékařství na UK 2.LF v Praze se pracovníci KDHO podílejí na výuce onkologie, hematologie a pediatrie. Klinika poskytuje postgraduální výuku v dětské hematologii a onkologii, podílí se na výuce specializačních oborů klinická onkologie, hematologie a transfúzní lékařství.

Klinika má navázánu úzkou mezinárodní spolupráci s řadou zejména evropských center dětské onkologie a hematologie a účastní se mezinárodních multicentrických studií a výzkumných projektů. Její pracovníci jsou aktivními členy výborů mezinárodních společností včetně mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii SIOP.
clip.lf2.cuni.cz

Přispějte klinice
  Darovací účet KDHO FNM:
č.ú. KB: 35-17937051/0100
var.symbol: 0001


Haima CZ

č.účtu KB: 107-1299220247/0100

č.ú. GE Money: 204035627/0600Kapka naděje


dárcovská SMS na č. 87777:
DMS kapkanadeje
(30Kč vč. DPH)

Národ dětem

č.účtu ČSOB: 47 85 02 093/0300


č.účtu KB: 107-3851610257/0100webmaster - KDHO FN Motol © 2015. All rights reserved.