Sponsors
  
  
AMBULANCE
Jak se k nám dostanete?
Napište nám!

Adresa kliniky:

   Klinika dětské hematologie a    onkologie UK 2.LF a FN    Motol
     V úvalu 84
     150 06   Praha 5

   Tel.: +420-22443-6401,-2
   Fax: +420-22443-6420
   E-mail: kdho@lfmotol.cuni.cz

Daruj zivot


    | Aktuality | Klinika | Rodiče a pacienti | Lékaři | Věda a výzkum | Výuka | Jak můžete pomoci | Sponzoři | Kontakty | Odkazy |


Den dětské onkologie - Praha 15.2.2015


 • Představitelé nadace Pražské děti, ředitelka JUDr. Dana Maršálková a předseda správní rady Daniel Hodek, předali 17.4.2014 řediteli FN Motol JUDr. Ing. M. Ludvíkovi a přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie prof. J. Starému finanční dar ve výši 400.000,- Kč, určený pro nákup přístrojového vybavení kliniky. Nadace dlouhodobě podporuje kliniku prostředky, získanými z vánoční veřejné sbírky.
  Velice si této pomoci vážíme a děkujeme představitelům nadace a dárcům.
  prof. MUDr. Jan Stary, DrSc.

 • Bývalá pacientka kliniky slečna Kateřina Vlasáková ze Strakonic vytvořila charitativní kalendář. Zisk 75.000,-Kč z jeho prodeje předala na konto kliniky u přiležitosti své návštěvy dne 10.3. 2014.
  Její návštěva byla povzbuzením pro současné pacienty kliniky.
  Milá Kateřino, děkujeme za Vaši pomoc!
  Prof. MUDr. Jan Stary, DrSc.


 •     Fotogalerie


 • 10.3.2014 uspořádala na naší klinice ZŠ a MŠ při FN Motol akci - Celé ČESKO čte dětem

 • 24. ledna 2014 byly v brněnském hotelu International vyhlášeny výsledky 9. ročníku prestižní celojustiční soutěže Právník roku 2013 - zástupce advokátní kanceláře Havel, & Partners předal šek na 150 000,- Kč pro Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, šek převzal prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky. • Představitelé Erbia Holding a.s. předali dne 19.12. 2013 vedení kliniky šek na 440 000,- Kč. Jedná se o výtěžek charitativní akce Běh naděje, jehož je Erbia Holding gerenerálním partnerem. Finanční dar bude využit k výzkumu genetické predispozice k nádorovým onemocněním v dětském věku. Všem dárcům velice děkujeme.


 • Klinika dětské hematologie a onkologie (KDHO)
  vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Klinika má 91 lůžek nacházejících se na 6 odděleních. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky. Významnou součástí kliniky jsou výzkumné laboratoře, zkoumající etiologii a patogenezi dětské leukémie a nejčastějších solidních nádorů dětského věku. V laboratořích se úspěšně školí postgraduální studenti a vědečtí pracovníci řeší řadu grantových projektů i výzkumných záměrů. Klinika široce využívá velké koncentrace specializovaných pediatrických oborů v dětské nemocnici. Velmi úzce spolupracuje s rodičovským občanským sdružením HAIMA, nadačním fondem Kapka naděje a nadací Národ dětem.

  Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice. V rámci magisterského studia lékařství na UK 2.LF v Praze se pracovníci KDHO podílejí na výuce onkologie, hematologie a pediatrie. Klinika poskytuje postgraduální výuku v dětské hematologii a onkologii, podílí se na výuce specializačních oborů klinická onkologie, hematologie a transfúzní lékařství.

  Klinika má navázánu úzkou mezinárodní spolupráci s řadou zejména evropských center dětské onkologie a hematologie a účastní se mezinárodních multicentrických studií a výzkumných projektů. Její pracovníci jsou aktivními členy výborů mezinárodních společností včetně mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii SIOP.
  clip.lf2.cuni.cz

  Přispějte klinice
    Darovací účet KDHO FNM:
  č.ú. KB: 35-17937051/0100
  var.symbol: 0001


  Haima CZ

  č.účtu KB: 107-1299220247/0100

  č.ú. GE Money: 204035627/0600  Kapka naděje


  dárcovská SMS na č. 87777:
  DMS kapkanadeje
  (30Kč vč. DPH)

  Národ dětem

  č.účtu ČSOB: 47 85 02 093/0300


  č.účtu KB: 107-3851610257/0100  webmaster - KDHO FN Motol © 2015. All rights reserved.